FAQ

Zoner Photo Studio

FAQ - často kladené otázky

 • Je možné program instalovat na server?
  Ano, program můžete instalovat na serveru a jednotliví uživatelé mohou následně program spouštět ze složky s instalací například prostřednictvím zástupce na své ploše. Používání síťové instalace je z hlediska koncového uživatele prakticky shodné s používáním instalace lokální. Program si totiž ukládá veškerá nastavení do profilu uživatele. Pouze při práci na terminálových stanicích mohou nastat jistá omezení s ohledem na výkon a kapacitu sítě. Správcům IT usnadňuje síťová instalace významně údržbu licence, například při instalaci nových verzí.
  Pozn.: Pro instalaci na serveru s operačním systémem Microsoft Windows 2008 je nutná instalace komponenty Desktop Experience - http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc772567.aspx
 • Je možné program používat na terminálových stanicích/v cloudu?
  Ano, program je možné provozovat také v systémech se vzdáleným přístupem, kdy program fyzicky běží na serveru, zatímco je uživatel připojen pouze vzdálenou plochou. Při běžných činnostech (organizace fotek, popisy, jednoduché grafické nástroje) je použití programu bezproblémové. Zvýšená zátěž na výkon počítače, paměťovou kapacitu a požadavky na přenos dat se projevuje u náročných grafických operací, objemných souborů, zejména při práci v kampani (například počítačová učebna). Tato skutečnost je z podstaty věci typická pro všechny grafické aplikace.
 • Je možné program instalovat hromadně na více počítačích s jednotným nastavením?
  Ano. Od verze 18 má správce multilicence ve svém Zoner účtu k dispozici konfigurátor instalačního souboru, který umožňuje definovat základní nastavení programu (asociace s formáty, automatické aktualizace apod.). Po přiřazení multilicence na účet jej najde pod odkazem Stáhnout.

  Pro konfiguraci multilicenčních instalací verze 17 a starších je správcům dostupná jednoduchá utilita ZPSMLConfig (stránka Ke stažení, odstavec Ostatní doplňky), pomocí které lze všem instalacím předat licenční číslo a upravit základní nastavení programu.

  Pro rozsáhlejší instalace také nabízíme sestavení instalačních souborů „na míru“ podle požadavků uživatelů.
 • V jaké podobě jsou distribuovány instalace programu?
  Jak on-line, tak v krabicovém balení programu je instalační soubor standardně k dispozici ve formě spustitelného souboru typu EXE. V Zoner účtu správce multilicence je od verze 18 navíc dostupný konfigurovatelný instalační balíček typu MSI.

  Na vyžádání pro správce připravíme zákaznický instalační balíček MSI na míru. Instalace jsou poskytovány elektronicky z důvodů aktuálnosti a specifické konfigurace podle potřeb uživatelů.
 • Jaké jsou hardwarové požadavky programu pro plynulou práci?
  Pro procházení složek s fotografiemi, jejich prohlížení a jednoduché operace s nimi ve většině případů postačuje minimální hardwarová konfigurace. K aktuálně nabízené verzi Zoner Photo Studia ji najdete na stránce Ke stažení.

  Pro práci s velkými objemy souborů a pokročilé grafické operace (zejména vyvolávání raw souborů) je samozřejmě vhodné konfiguraci navýšit: čtyřjádrový procesor o frekvenci alespoň 3 GHz, RAM alespoň 4 GB a samostatná grafická karta s pamětí aspoň 2 GB.
 • Používá Zoner Photo Studio nějaké specifické (privátní) formáty pro ukládání dat nebo metadat?
  Od verze X program pracuje s vlastním formátem s příponou ZPS, který umožňuje ukládání vícevrstvých obrazových dokumentů.
  Program je v tomto směru jinak otevřený a pracuje s obecně známými bitmapovými formáty a zavedenými formáty metadat. Soubory primárně organizuje do standardních složek systému a metadata ukládá přímo do souborů s obrazem. Pouze pro urychlení práce se soubory a metadaty v rámci programu ukládá informace o souborech do vlastní interní databáze. Také zálohování metadat a souborů je interní záležitostí programu, která nemá vliv na používání fotografií v jiných aplikacích.
 • Potřebuje program k činnosti internet?
  Internetové připojení je potřeba od verze 18 k ověření licence na Zoner účtu během prvního spuštění programu. Dále je nezbytné v případě, že používáte tagování fotografií údaji o zeměpisné poloze (pro zobrazení pozice na mapě jsou využívány veřejné internetové mapové služby). Připojení je také vyžadováno pro stahování automatických aktualizací programu anebo zobrazení zpráv od výrobce v programu.
 • Používá program ke své činnosti nějaké externí aplikace?
  Verze 18 žádný pomocný software pro běžnou práci s fotografiemi nevyžaduje. Verze 17 a starší pro správnou a plnou funkčnost programu potřebují, aby byly na počítači instalovány Microsoft Internet Explorer ve verzi 7 a sada knihoven Microsoft DirectX 9. Tyto předpoklady by však měly být u dnešních počítačů prakticky vždy splněny.

  Pro vyvolávání některých typů raw souborů může být potřeba doinstalovat konverzní knihovnu Adobe DNG Convertor. Pro co nejkvalitnější zobrazení náhledů raw souborů je užitečná sada WIC kodeků a pro zobrazení náhledů PDF a PostSciptových souborů je potřebná aplikace GhostScript. Všechny zmíněné doplňky je možné zdarma stáhnout na stránce Ke stažení.
Pro více informací k technickým otázkám kontaktujte oddělení zákaznické podpory.
 • Prodáváte licence podle počtu uživatelů, nebo počtu počítačů? Jaký je v tom rozdíl? Je možné v multilicenci oba způsoby licencování nějak zkombinovat?
  Počínaje verzí 18 vydáváme licence Zoner Photo Studia standardně „na uživatele“, zatímco do verze 17 byl rozhodující počet počítačů. Nové licencování přináší větší flexibilitu, protože uživatel svou licenci může využít na více zařízeních.

  Licence „na počítač“ nadále poskytujeme školám a jiným organizacím, na jejichž počítačích se střídá větší množství uživatelů – typicky v učebnách. Kombinace obou způsobů licencování je možná na základě individuální dohody u velkých multilicencí.
 • Upgrade, update, rozšíření… Nevyznám se v pojmech, které používáte. Můžete mi je prosím vysvětlit?
  Jistě, tady je slovníček. :-)

  Upgrade je přechod na novější vývojovou verzi softwaru, případně na jeho vyšší (lépe vybavenou) edici. Původní licence je nahrazena novou.

  Updatem je myšlena průběžná aktualizace softwaru, kterou nedochází ke změně verze.

  Rozšířením licence se rozumí navýšení jejího rozsahu o další uživatele nebo počítače.
 • Jak se liší multilicence od několika jednotlivých licencí?
  Multilicence znamená sdružení licencí pro více počítačů/uživatelů jednoho zákazníka. Multilicence se snáze spravuje a upgraduje a její nákup zpravidla přináší i cenové zvýhodnění; cena jedné licence je snížena o multilicenční slevu v závislosti na rozsahu multilicence. Multilicenční uživatelé mají možnost využívat přednostní technickou podporu. Pouze multilicenční verzi programu je možné instalovat v síti.
 • Jak umožním používání zakoupené multilicence jednotlivým uživatelům?
  Od verze 18 probíhá veškerá manipulace s licencí v Zoner účtu. Správce multilicence zde přidává a odebírá jednotlivé uživatele. Podrobnější instrukce jsou součástí licenční dokumentace.

  Máte-li verzi 17 nebo starší, nainstalovaný program v každém počítači zprovozníte vložením obdrženého licenčního čísla.
 • Je možné nějak zařídit, aby zakoupenou firemní licenci mohli využívat i členové mojí rodiny? Existuje nějaké rozšíření pro komerční licence?
  Řešení spočívá v přikoupení samostatné zvýhodněné doplňkové licence s rozšířením na rodinu – nabízíme ji pod názvem Firma+. Díky němu budou moci program využívat i vaši příbuzní, s nimiž bydlíte v jedné domácnosti. Máte-li zájem o tento typ licence, kontaktujte nás prosím.

  Klasickým rozšířením jednouživatelské nebo víceuživatelské licence na rodinu, dostupným v nabídce pro spotřebitele, byste přišli o možnost jejího komerčního použití.
 • Co znamená neomezená licence? Pro koho je vhodná? Kolik stojí?
  Neomezená licence je specifický typ multilicence, u níž se právo užití programu vztahuje na všechny uživatele v organizaci nebo na všechny počítače, které jsou v majetku nebo v trvalém smluvním užívání (leasing, zápůjčky, projekty) držitele licence. Tento typ licencování zjednodušuje správu licence (evidence využitých licencí) a umožňuje maximální využití programu v organizaci pro jakékoliv potřeby.

  Neomezená multilicence je tedy vhodná pro všechny organizace s velkým počtem uživatelů/počítačů (v řádu desítek nebo stovek), pro které by bylo nepraktické pořizovat individuální licence.

  Ceny neomezených multilicencí pro základní a střední školy najdete v našem e-shopu. Ceny pro ostatní organizace jsou předmětem individuální kalkulace.
 • Na kolika počítačích mohu multilicenci programu provozovat?
  Počet licencí, tedy oprávněných užití programu, je stanoven na licenčním certifikátu. Pokud je rozsah licence stanoven počtem počítačů, můžete program využívat maximálně na tomto počtu počítačů. Pokud je rozsah licence stanoven v počtu uživatelů, každý uživatel (osoba užívající program) může svou licenci provozovat na všech svých počítačích.
 • Co se myslí pojmem „uživatel“?
  Uživatelem je v našem případě konkrétní fyzická osoba, která má na základě námi udělené licence právo program používat. To znamená jmenovitý člověk, nikoli kdokoli, kdo má přístup k počítači, na němž je program nainstalován. Tento konkrétní člověk má svůj vlastní Zoner účet, do kterého je jeho licence vložena a kterým se v programu identifikuje. Uživatelem tedy nemůže být například celá firma.
 • Kolik uživatelů může současně využívat jednu licenci?
  Licence jsou dnes udělovány převážně „na uživatele“. To znamená, že každý jednotlivý uživatel (fyzická osoba užívající program) potřebuje svou licenci. Tzv. plovoucí licence, používané u nákladných programů a informačních systémů, nejsou povoleny.
 • Co je to Zoner účet a k čemu je potřeba?
  Zoner účet slouží ke správě licence k Zoner Photo Studiu (a dalších služeb společnosti ZONER software). Od verze 18 je pro jednouživatelské licence a multilicence do rozsahu zhruba 15 uživatelů jediným nástrojem pro aktivaci programu. Webové rozhraní účtu najdete na adrese https://account.zoner.com/.
 • Co když zaměstnanec, na kterého je vedena licence, končí? Je možné využít jeho licenci pro někoho jiného?
  Ano, samozřejmě. Ať už zaměstnanec odchází trvale, nebo třeba jen dočasně, jeho licenci je možné prostřednictvím Zoner účtu převést na jinou osobu v organizaci.
 • Licenci kupuji na firmu. Když ji pak předám na Zoner účet nějakého zaměstnance, stane se tak on jejím majitelem?
  Nestane. Přidělením firemní licence na Zoner účet zaměstnance ji pouze dočasně tomuto zaměstnanci svěřujete, aby mohl používat Zoner Photo Studio. Držitelem licence je stále organizace, na kterou byla při nákupu vystavena.

  Jednouživatelskou licenci může sám uživatel předat jinému uživateli, ale u multilicence se o přidělování a odebírání licencí zaměstnancům stará správce – obojí probíhá v Zoner účtu. Řadový uživatel, kterému správce udělí právo využití programu, nemá možnost s multilicencí manipulovat.
 • Je licence programu nějak časově omezena?
  Záleží na tom, jaký typ licence jste si zakoupili. Dobu platnosti licence najdete v Zoner účtu nebo licenční dokumentaci od nás. Takzvaná předplacená neboli termínovaná licence má platnost časově ohraničenou. Naproti tomu trvalá licence je skutečně časově neomezená.
 • Jaké jsou záruky na funkčnost programu a podmínky technické podpory?
  Bezplatné opravné balíčky (update), zahrnující nejen funkční vylepšení, ale i opravy zjištěných chyb, podporu nových grafických a metadatových formátů či obnovenou kompatibilitu se službami a aplikacemi třetích stran (mapové služby, externí knihovny) poskytujeme na aktuální a jednu předchozí verzi. Uživatelům se ale věnujeme samozřejmě i po skončení tohoto období a snažíme se jim vycházet vstříc. I nadále se na nás mohou uživatelé obracet v otázkách uživatelské podpory.
 • Je možné multilicenci výhodně rozšířit?
  Ano, další licence do multilicence je možné kdykoliv v budoucnu dokupovat, zpravidla s cenovým zvýhodněním podle aktuální cenové nabídky a objemu licence. Objednat je však možné výhradně licence aktuální verze. V případě potřeby, například z důvodů kompatibility, je možné požádat o licenční čísla starší verze formou downgrade. Na licence poskytnuté formou downgrade se ale nevztahuje žádná sleva ani plnohodnotná technická podpora.
 • Je možné pořídit upgrade pouze části multilicence?
  Ano, upgradovat pouze část licencí je možné. Zbývající licence starší verze zůstávají nadále v platnosti. Stav změny licence je držiteli licence doložen na multilicenčním certifikátu. V případě zájmu o částečný upgrade multilicence nás prosím kontaktujte.
 • Jaký je rozdíl mezi zkušební a plnou verzí Zoner Photo Studia?
  Rozdíl spočívá pouze v délce platnosti licence – bezplatná zkušební verze potrvá 30 dní. Jinak jde o totožnou aplikaci se všemi funkcemi a s totožným instalačním souborem.
 • Koupili jsme si předplacenou licenci ZPS na 1 rok. Co se stane s programem po skončení tohoto období, když si neobjednáme pokračování předplatného?
  Pokud včas nestihnete prodloužit předplatné, bude Zoner Photo Studio ještě 30 dní plně funkční díky tzv. ochrannému období. Po jeho uplynutí již nebude možné program spustit.
  Podaří-li se vám předplatné prodloužit v tomto ochranném období, vaše pokračovací licence bude časově bezprostředně navazovat na tu předchozí (a zároveň ji můžete pořídit levněji, pokud jste získali nějakou dlouhodobější slevu).
 • Jak je možné předplatné ZPS zrušit?
  Předplatné je možné zrušit tak, že si na konci předplaceného období neobjednáte pokračování. Pokud se ptáte na možnost pozastavení běžícího předplatného, to možné není.
  Možnost stornování objednávky před zaplacením nebo před aktivací objednané licence (typicky vložením licence na Zoner účet) je však možná.
 • Môžeme si u vás licenciu objednať aj zo Slovenska?
  V našem e-shopu je možné zakoupit pouze českou verzi Zoner Photo Studia. Pro nákup komerční nebo výukové licence slovenské verze programu se prosím obraťte na naše slovenské zastoupení.
Pro více informací k licenčním a obchodním dotazům kontaktujte oddělení pro multilicenční zákazníky na adrese multilicence@zoner.cz
Ve vyobrazení programu ZPS byly použity reálné fotografie našich uživatelů Arch.Design Group a Miele spol. s r.o.
milujemefotografii.cz

Zoner Photo Studio - Multilicence×

Děkuji za Váš zájem o program Zoner Photo Studio,

chcete-li využít naší výhodné nabídky a získat tak čtečku Amazon Kindle 5 zdarma k objednávce nad 15 000 Kč bez DPH, můžete mě kontaktovat přímo:

Michal Závacký
+420 736 510 102
michal.zavacky@zoner.cz

nebo jednoduše zadejte alespoň jeden kontaktní údaj a já se co nejdříve ozvu Vám!

Odeslat

Tyto stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto stránek s jejich používáním souhlasíte. Rozumím Více informací